Tenslotte, broeders en zusters: wees sterk in de kracht van de Heer.
Efeziërs 6:10 klik hier

Spreuk van de dag

Agenda

  1. Opening Leger des Heils – “De Verbinding”

    21 maart @ 13:00 - 17:00