Samenkomsten

Erediensten

Wees welkom, u allen die dit leest. De deur staat voor u open en na afloop staat de koffie klaar. Elke zondagochtend komen we als gemeente samen in het auditorium van zorgcentrum Kempenhof in Valkenswaard. Een ieder is daar welkom; met verschillende mensen komen we samen om Hem te eren en ons geloof te beleven.

Dit doen we door middel van een eredienst. De naam zegt het al, de eredienst is gericht om Hem te eren. Hierin willen we laten wie God de Vader is, wat Hij heeft gedaan door Jezus Zijn Zoon en hoe Hij de Heilige Geest heeft gegeven. Als Trooster, als Helper, om gelovigen te helpen en bij te staan.

Elke zondag om 10:00

Datum Spreker
7 juli Nick Brink
14 juli Nick Brink
21 juli Nick Brink
28 juli Martin Symons
.
4 augustus Nick Brink
11 augustus
18 augustus Antonio D’Arpino
25  augustus Nick Brink

 

Wat doen we?

We beginnen om 10:00 uur. En dan zingen we gezamenlijk liederen, bidden we en zal er een Schriftlezing zijn, waarop aansluitend er een relevante preek zal zijn die gericht is op het dagelijkse leven. De dienst duurt meestal tot ongeveer 11:15-11:30 uur.

Tijdens de dienst is er voor kinderen vanaf 0 tot 4 jaar een crèche en voor kinderen tussen 4 en 12 jaar een “zondagsschool”. De zondagsschool heeft een programma dat aansluit op hun belevingswereld. Vanaf september 2019 zal er ook 1x per maand een programma zijn voor de kinderen vanaf 12 tot 16 jaar.

Elke eerste zondag van de maand vieren we het Heilig Avondmaal, dat is ingesteld door de Heere Jezus Zelf. En na afloop van de dienst staat, zoals gezegd, de koffie en thee voor u klaar. Een moment om met elkaar na te praten.

Bent u geïnteresseerd? Wees welkom, loop gerust binnen op zondagochtend in het auditorium aan de Antwerpsebaan 3 in Valkenswaard. U bent van harte welkom!