Oostdankdag

Oostdankdag

Jaarlijks wordt in november de oogstdankdag gevierd. Dit jaar vieren we deze dankdag tijdens de Eredienst van 6 november. We vieren deze dankdag, omdat de Here in het voorbije jaar zo’n rijke oogst en vruchten heeft gegeven. De oogstproducten die voor de oogstdankdag zijn ingezameld zullen worden uitgedeeld aan mensen om ons heen die best een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We brengen ze naar De Boodschappenmand, een instelling die gratis consumptieartikelen ter beschikking stelt aan huishoudens in Valkenswaard.