Evangelische Baptisten Gemeente Valkenswaard

Wie Zijn Wij?

Bij enkele Christenen in Valkenswaard kwam in de jaren negentig het verlangen om samen een Christelijke gemeenschap te vormen. Vanaf dat moment werd de leiding voor onze gemeente gevraagd aan de Here Jezus met de wens om Hem te volgen en dienen. We nemen daarbij het door God geïnspireerde Woord de Bijbel als leidraad welke wij totaal als waarheid erkennen.

In 1996 werd onder leiding van dr. Herb Boyd de Evangelische Baptisten Gemeente vorm gegeven.
Inmiddels is Herb na een lange staat van dienst met emiraat. In zijn dienst aan de Here Jezus heeft hij vele mijlpalen mogen wegzetten. Voor ons mogen wij in dankbaarheid zeggen dat hij een grote spil is geweest in de opbouw van onze gemeente.

Na afronding van zijn theologische studie in Heverlee heeft dr. Nick Brink vanaf september 2014 de taak van voorganger in onze gemeente aanvaard.  Op 12 april 2015 mochten Nick en Christine de inzegening in onze gemeente ontvangen.
Steeds voelbaar in onze gemeente is de echte warmte en liefde van God. Zelf had ik de ervaring mij meteen thuis te voelen vanaf het begin (1996) en dit is nog altijd zo gebleven. Ook huidige bezoekers van onze erediensten bevestigen dit keer op keer.  Ik mocht worden opgebouwd in mijn geloof en inzichten en voel mij gedragen in onze gemeente.
Ook voor u is deze ervaring weggelegd. Wat u zou kunnen doen is ons een keer bezoeken, zodat u zelf uw indrukken op kunt doen. Natuurlijk is dat altijd vrijblijvend.

Een korte omschrijving waar wij voor staan:

Wij geloven dat God eeuwig, heilig, rechtvaardig en liefdevol is. Hij is de schepper van hemel en aarde. De God van de Bijbel is de enige God en Hij alleen is onze aanbidding en volgzaamheid waardig.

Wij zijn overtuigd dat God ons samenroept in Zijn Zoon Jezus Christus.

Wij geloven dat de Bijbel het door Gods geest geïnspireerde Woord van God is. De Bijbel is daarom voor ons de enige basis  voor geloof en leven.

Wij geloven dat God Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus gezonden heeft, om door Zijn kruisdood verlossing van alle zonden te verkrijgen, zodat zij die persoonlijk de Here Jezus Christus aangenomen hebben als Heiland en Heer, wedergeboren worden en in Hem eeuwig leven hebben. Door het verzoenend bloed van de Here Jezus hebben wij vrije toegang gekregen tot God. De Here Jezus is gestorven en op de derde dag weer opgestaan uit de dood.

Wij geloven dat wij op het moment van onze wedergeboorte verzegeld zijn met de Heilige Geest en daardoor geborgen zijn in God. Hierdoor maken wij deel uit van de gemeente waarvan Jezus Christus het hoofd is. Wij willen ons laten leiden door Zijn Geest en ons laten onderrichten in alle Bijbelse waarheid,levende in de verwachting van Zijn wederkomst.
Wij geloven in de eenheid onder Christenen op grond van het gemeenschappelijk geloof in het volbrachte werk van Christus. Wij geloven dat de Heilige Geest deze eenheid bewerkt en willen daardoor gesterkt en geleid door de Heilige Geest voor elkaar zorgen, elkaar in alle nederigheid, zachtmoedigheid, en liefde verdragen en zo nodig op Bijbelse gronden terechtwijzen.

De Heer vraagt van ons een geheiligd leven in navolging van Jezus Christus. Door gebed en het lezen en bestuderen van Zijn Woord willen wij groeien naar een geheiligd leven, waarin meer en meer zichtbaar wordt dat wij de oude mens afleggen en wandelen in het nieuwe leven waardoor onze getuigenis naar buiten in overeenstemming is met ons geloof.

 

Ons Oudstenteam

Nick Brink Frits van Heugten Miel Tilleman