Hemelvaart

Die ene donderdag, de dag waarvan iedereen weet dat het Hemelvaart is, die dag die zo bijzonder is. Niet vanwege het dauwtrappen dat in bepaalde delen van het land zo populair is; niet vanwege het feit dat er een heleboel activiteiten op het marktplein zijn. Nee het is bijzonder vanwege iets compleet anders.  

Hemelvaart is die gebeurtenis die plaatsvond net buiten Jeruzalem. Hemelvaart is dat moment dat de Heere Jezus Christus deze aarde verliet. En wat maakt het nou zo bijzonder? Vanwege hetgeen wat daar gezegd werd en de reactie die daar vervolgens op kwam.

De Heere verliet Zijn volgelingen, waar Hij drie jaar lang mee was opgetrokken. Hem nakijkend werd er tegen deze apostelen gezegd dat de Heere weer op dezelfde manier zou terugkeren. En waar ze na de kruisiging vol verdriet zichzelf opsloten was dit het moment waar ze vol vreugde teruggingen naar Jeruzalem. Hoe bijzonder is dat?

De Heere is weggegaan en toch keren ze met blijdschap terug. Dit kan alleen vanwege de vaste hoop die er in hen leefde. De Heere is weg, maar Hij zal terugkeren. En die realiteit geldt voor ons allen vandaag de dag ook. En dat maakt de dag van Hemelvaart zo bijzonder: het uitzien naar Zijn komst. Want “zoals jullie Hem hebben zien weggaan, zo zal Hij ook weer terugkeren… en de hele wereld zal het zien”. Wat een geweldig vooruitzicht is dat, waar we op Hemelvaartsdag bij stil mogen staan.

Pinksteren

Het Bijbelse Wekenfeest was het feest dat men in Jeruzalem vierde toen daar de uitstorting van de Heilige Geest plaatsvond. Een belofte die de Heere Jezus had gegeven toen Hij hier op aarde rondliep. Hij zou de Trooster sturen die in ons zou wonen. En dat is waar het Wekenfeest vervuld werd.

Vele Joden geloven dat het tijdens dit feest is dat de Heere Zijn verbond sloot op de berg Sinaï. Het verbond dat gesloten werd door het op twee stenen tafelen te schrijven. En met Pinksteren werd de Heilige Geest uitgestort die het hart van steen vervangt met het hart van vlees en het mogelijk maakte dat de Heere Zijn wet op onze harten kon schrijven in plaats van op steen.

Pinksteren: het moment waarop voor de apostelen alles duidelijk werd wat de Heere hen in de drie jaar daarvoor had geleerd. Pinksteren: het moment waarop werkelijkheid werd wat de Heere had beloofd.

En het mooiste aan Pinksteren is de Heilige Geest. Waarom is dit het mooiste? Paulus laat dit heel mooi zien in brief aan de mensen in Efeze. De Heilige Geest wordt een verzegeling genoemd, maar van wat? Een verzegeling van het feit dat wij bij Hem horen. Een verzegeling die zegt dat het beste nog komen gaat. Een verzegeling: wij zijn van Hem en Hij is onze God. Dat is waar Pinksteren voor staat. 

logo2

EBG Valkenswaard

Julianastraat 12 
5554JC Valkenswaard

Postadres

Vogelkersstraat 24
5552GK Valkenswaard

Evangelische Baptisten Gemeente Valkenswaard. Website gemaakt met WordPress door Marjan