Vrijwillige bijdragen, giften en ANBI status

Vaste vrijwillige bijdragen en giften kunnen worden overgemaakt naar onze rekening via de gegevens verder op deze pagina: 

Bijdragen / giften / donaties

NL76RABO3631430949 

t.n.v. EBG Valkenswaard

Collectes / giften

Voor de collectes (tijdens de diensten) bieden wij de mogelijkheid om een gift te doen via de collectezak en via de app Givt (dit kan overal en altijd)

ANBI

Voor de belastingdienst is voorwaarde voor giftenaftrek dat een gift wordt gedaan aan een instelling die deze zgn. ANBI-beschikking heeft. 

EBG Valkenswaard valt onder de landelijke alliantie van ABC gemeenten. Deze hebben een ANBI groepsbeschikking ontvangen voor het landelijk kerkgenootschap en alle daartoe behorende onderdelen. Alle aangesloten ABC gemeenten staan vermeld op www.unie-abc.nl. 

De ANBI-groepsbeschikking voor de ABC gemeenten kunt u vinden in het ANBI-zoekregister van de belastingsdienst, wanneer u het woord groepsbeschikking intypt. Ook te vinden met RSIN:  2690615   – UNIE VAN BAPTISTEN GEMEENTEN

Voor meer informatie kunt u zich ook wenden tot de penningmeester van de gemeente.

Algemene gegevens

Statutaire Naam: Evangelische Baptisten Gemeente Valkenswaard

Verkorte Naam: EBG Valkenswaard

RSIN Nummer: 8191146249

Groepsbeschikking:  RSIN: 2690615  (UNIE VAN BAPTISTEN GEMEENTEN)

KvK nummer: 17221752

Websiteadres: www.ebgvalkenswaard.nl

Postadres: Kempischebaan 168, 5552KE Valkenswaard

E-mail: secretariaat@ebgvalkenswaard.nl

 

ANBI Publicatie

logo2

EBG Valkenswaard

Julianastraat 12 
5554JC Valkenswaard

Postadres

Vogelkersstraat 24
5552GK Valkenswaard

Evangelische Baptisten Gemeente Valkenswaard. Website gemaakt met WordPress door Marjan