Wie zijn wij

Wij zijn een enthousiaste groep christenen uit Valkenswaard en omstreken. Halverwege de jaren negentig ontstond het verlangen om in Valkensaard ook een  Christelijke gemeenschap te vormen en sindsdien komen wij bij elkaar. Door middel van gebed werd aan de Heere Jezus gevraagd om leiding om Hem te volgen en te dienen.

In 1996 werd onder leiding van ds. Herb Boyd de Evangelische Baptisten Gemeente vorm gegeven. In zijn dienst aan de Heere Jezus heeft hij vele mijlpalen mogen wegzetten. Hij is een grote spil geweest in de opbouw van onze gemeente. Aan het begin van jaar 2019 heeft de Heer hem thuis gehaald, wetende dat wat hij heeft neergezet in goede handen is. Als gemeente zijnde zijn wij hem dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan voor de EBG Valkenswaard.

Na Herb kwam Gerard Hollestelle en daarna Erik Bakker als voorganger in de gemeente. En na afronding van zijn theologische studie aan de ETF in Heverlee, heeft Nick Brink vanaf september 2014 de taak van voorganger in de EBG aanvaard.

Als gemeente geloven we dat het de Heer is die toevoegt aan de gemeente (Hand. 2:47). Wij mogen Hem loven in de eredienst, Hem prijzen door middel van zang, gebed, Schriftlezing en overdenking. Onze gemeente proberen we vorm te geven aan de hand van het door God geïnspireerde Woord, de Bijbel. Deze leidraad is voor ons compleet waarheid. Als gemeente willen we dat God de eer krijgt en de plaats krijgt, dat Zijn warmte en liefde voelbaar is.

Ons voorgangers-echtpaar

Nick en Christine Brink zijn sinds 2014 het voorgangers-echtpaar van onze gemeente. 

Onze oudsten

Ons oudstenteam bestaat uit Nick Brink, Frits van Heugten en Miel Tilleman.

Waar staan wij voor?

Wij geloven dat God eeuwig, heilig, rechtvaardig en liefdevol is. Hij is de Schepper van hemel en aarde. De God van de Bijbel is de enige God en Hij alleen is onze aanbidding en volgzaamheid waardig.

Wij zijn ervan overtuigd dat God ons samenroept in Zijn Zoon Jezus Christus.

Wij geloven dat de Bijbel het door Gods geest geïnspireerde Woord van God is. De Bijbel is daarom voor ons de enige basis voor geloof en leven.

Wij geloven dat God Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus gezonden heeft, om door Zijn kruisdood verlossing van alle zonden te verkrijgen, zodat zij die persoonlijk de Heere Jezus Christus aangenomen hebben als Heiland en Heer, wedergeboren worden en in Hem eeuwig leven hebben. Door het verzoenend bloed van de Heere Jezus hebben wij vrije toegang gekregen tot God. De Heere Jezus is gestorven en op de derde dag weer opgestaan uit de dood.

Wij geloven dat wij op het moment van onze wedergeboorte verzegeld zijn met de Heilige Geest en daardoor geborgen zijn in God. Hierdoor maken wij deel uit van de gemeente waarvan Jezus Christus het hoofd is. Wij willen ons laten leiden door Zijn Geest en ons laten onderrichten in alle Bijbelse waarheid, levende in de verwachting van Zijn wederkomst.

Wij geloven in de eenheid onder Christenen op grond van het gemeenschappelijk geloof in het volbrachte werk van Christus. Wij geloven dat de Heilige Geest deze eenheid bewerkt en willen daardoor gesterkt en geleid door de Heilige Geest voor elkaar zorgen, elkaar in alle nederigheid, zachtmoedigheid, en liefde verdragen en zo nodig op Bijbelse gronden terechtwijzen.

De Heer vraagt van ons een geheiligd leven in navolging van Jezus Christus. Door gebed en het lezen en bestuderen van Zijn Woord willen wij groeien naar een geheiligd leven, waarin meer en meer zichtbaar wordt dat wij de oude mens afleggen en wandelen in het nieuwe leven waardoor onze getuigenis naar buiten in overeenstemming is met ons geloof.

logo2

EBG Valkenswaard

Julianastraat 12 
5554JC Valkenswaard

Postadres

Vogelkersstraat 24
5552GK Valkenswaard

Evangelische Baptisten Gemeente Valkenswaard. Website gemaakt met WordPress door Marjan